Mindful Digital Content Ambassador (December 2021)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? "การฝึกสติในชีวิตประจำวัน" ♡? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (ธันวาคม 2564)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)