Mindful Digital Content Ambassador (August 2022)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ "แนวทางการเรียนรู้ผ่านเรื่องราว ก้าวสู่การคิดวิเคราะห์" ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม  (Mindful Digital Content Ambassador) ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

*** เลื่อนไปร่วมกับกิจกรรม Mindful Storyteller Volunteer ตุลาคม 2565 ***

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (สิงหาคม 2565)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)