🎯 Mind Gen Workshop for Mindful Communication 📃 "ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร" ผ่านเรื่องเล่าไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 🎬 💻 สำหรับนักเรียน ม. ปลาย และอุดมศึกษา 📐⌚ ตุลาคม 2566 🏫 ณ ศูนน์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (ค่ายไป-กลับ / Day Camp)

❗เลื่อนไปจัดเวิร์คช็อปวันที่ 21-23 ตุลาคม❗

คลิกเพื่อดูรายละเอียดและใบสมัคร ☛ mindgen.net/20231021-mindful-storytelling

ภาพบรรยากาศศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี

แผนที่ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (https://goo.gl/maps/6NUbkfhiQM9RzSJz7)

เวิร์คช็อป “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” ณ ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง (ตุลาคม 2566)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)