Mindfulness Workshop (1-Day Retreat) at Wat Sutthiwararam (April 2024)

 

รู้จักและเข้าใจ ธรรมชาติภายในจิตใจตนเอง พร้อมร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยอยู่หรือไม่ และจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป "ฝึกสติเท่าทันชีวิต พัฒนาจิต ใกล้ชิดพุทธธรรม" เวิร์คช็อปฝึกสติ 1 วัน MINDFULNESS WORKSHOP: 1-Day Retreat ณ Mind & Wisdom Development Centre วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง

บรรยากาศเวิร์คช็อปครั้งที่ผ่านมา

แผนที่การเดินทาง มายัง วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง Mind and Wisdom Development Centre (เรือน ณ สงขลา หรือ ศาลา 3)

 

เวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันชีวิต พัฒนาจิตใกล้ชิดพุทธธรรม” ณ วัดสุทธิวราราม (เมษายน 2567)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)