กิจกรรม “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ (พฤศจิกายน 2564)

ค่ายออนไลน์ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ กับนิทานไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ (กรกฎาคม 2564)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (มิถุนายน 2566)

สุดสัปดาห์ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” (พฤษภาคม 2564)

เวิร์คชอป แนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ กับคณะครูจากระยอง (พฤษภาคม 2564)

เวิร์คชอป “ผู้นำกิจกรรม สร้างสรรค์การเรียนอย่างตื่นรู้” (พฤษภาคม 2564)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (พฤษภาคม 2564)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (มีนาคม 2564)

สุดสัปดาห์ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” (มีนาคม 2564)

เวิร์คชอป “ผู้นำกิจกรรม สร้างสรรค์การเรียนอย่างตื่นรู้” (มีนาคม 2564)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (กุมภาพันธ์ 2564)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (ธันวาคม 2563)