สุดสัปดาห์ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” (มีนาคม 2564)

เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจฝึกฝนภาษา ผ่านการทำงานร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกสุดสัปดาห์ กับ Mindful English Weekend School ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี ตลอดเดือนมีนาคม 2564

ค่าย “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (ตุลาคม 2562)

ค่ายฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้นิทานธรรมะภาษาอังกฤษ
(Mindful English Camp)

ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม
21 – 23 ตุลาคม 2562