Mindful English Moral Storytelling (ก.ค. 2564)

★~ เชิญชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. หรือ ม. 6 ผู้สนใจพัฒนาพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันผ่านการใช้เทคโนโลยี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ~★ 🎤 เล่าเรื่องราวสอนใจ (อังกฤษ-ไทย) ❣️ ในรูปแบบออนไลน์ 🎧 📱 (Mindful English Moral Storytelling ❣️ Online Presentation) 💻 ตอน ❝The Two Birds❞ 🦜 นกสองพี่น้อง 🐦 พร้อมรับเกียรติบัตร 📃 ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน

Mindful English Weekend School (พ.ค. 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)