กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันผ่านการใช้เทคโนโลยี สำหรับเยาวชนระดับมัธยมปลาย 🎤 ผ่านการเล่าเรื่องราวสอนใจ (อังกฤษ-ไทย) ❣️ ในรูปแบบออนไลน์ 🎧 📱 (Mindful English Moral Storytelling ❣️ Online Presentation) 💻 ตอน ❝The Two Birds❞ 🦜 นกสองพี่น้อง 🐦 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 📃 (Development and Production of Digital Learning Materials)

Mindful English Moral Storytelling (ก.ค. 2564)