กิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทานธรรมะภาษาอังกฤษ
(Mindful English Storytelling)

ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม วัดป่าแก้ว จันทบุรี
13 - 15 มิถุนายน 2563

Video Gallery (วิดีโอ ตัวอย่างกิจกรรม)

Mindful Vocabulary

Storytelling Practice

Mindful English Storytelling (13-15 มิ.ย. 2563)

One thought on “Mindful English Storytelling (13-15 มิ.ย. 2563)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *