สแกน QR เพื่อไปยังหน้าแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลโรงเรียน หรือ คลิกที่นี่