กิจกรรมสำหรับผู้ที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ? ได้ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ❤ กับเวิร์คช็อป "ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย" (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ? ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564

Words of Wisdom | พิจารณาข้อธัมม์ตามคำสอน

ขยายความ
“อานาปานสติ”

ขยายความ
“อริยมรรค”

ขยายความ
“มงคลสูตร”

ขยายความ
“อนัตตลักขณ”

เสียงสาธยาย
“อานาปานสติ”

เสียงสาธยาย
“อริยมรรค”

เสียงสาธยาย
“มงคลสูตร”

เสียงสาธยาย
“อนัตตลักขณ”

Mindfulness Workshop (26-28 พ.ย. 2564)