คลับ “นักเล่าสร้างแรงใจ” โดยใช้หลักพุทธธรรม (ไทย-อังกฤษ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (เมษายน 2567)

📜 ❝นักเล่าสร้างแรงใจ❞ 💖 เล่าอย่างไรให้ลงมือทำ ตามหลักพุทธธรรม (ไทย-อังกฤษ) เพื่อการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ควบคู่กับการใช้ทักษะภายนอกได้เท่าทันยุคสมัย 🎤🎧 ผ่านบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ และสื่อออนไลน์ร่วมสมัยที่เหมาะสม 💻 พร้อมรับใบประกาศ 📃

อาสา “สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กุมภาพันธ์ 2567)

อาสาสอน “เล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ 📃 “Mindful Storytelling Mentor Volunteer” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📐 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา

คลับ “เรื่องเล่าสอนใจ” ไทย-อังกฤษ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กุมภาพันธ์ 2567)

กิจกรรม 🎯 ❝ฝึกภาษากับเรื่องเล่าสอนใจ ไทย-อังกฤษ❞ 📐 Mindful Storytelling Club ☀️🌳 เพื่อการพัฒนาศักยภาพภายในควบคู่กับทักษะภายนอก 💻 โดยใช้สื่อออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 🎬 พร้อมรับใบประกาศ 📃

อาสาค่าย “สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ สุทธิธรรมสถาน สระบุรี (1-day Trip: มกราคม 2567)

เชิญชวนเยาวชนระดับ ม.ปลาย หรืออุดมศึกษา ร่วมเป็น 🎯 ❝อาสาค่าย สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ❞ 📐 Mindful Storytelling Mentor Volunteer (1-Day Trip) ☀️🌳 เพื่อการพัฒนาศักยภาพภายในควบคู่กับทักษะภายนอก ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ 💻 โดยใช้สื่อออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 🎬 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา 📃

เวิร์คช็อป “สื่อสารสร้างสรรค์” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มกราคม 2567)

เวิร์คช็อป 📣 ❝สื่อสารสร้างสรรค์: ใครพูดก็ปัง ใครฟังก็ดีต่อใจ❞ 🎤🎧 เพื่อวัยรุ่นไทยใช้ภาษาไทยได้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิด 💖 พร้อมกับใช้ภาษาอังกฤษได้เท่าทันยุคสมัย ผ่านบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ และสื่อออนไลน์ร่วมสมัยที่เหมาะสม 💻 พร้อมรับใบประกาศ จาก สสส. วัดสุทธิวราราม และ เครือข่าย Mind Gen📃

อาสา “สร้างสื่อสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มกราคม 2567)

อาสาสร้าง “สื่อสอนใจไทย-อังกฤษ” 📐 “Mindful Media Maker Volunteer” 🎯 เพื่อส่งต่อบทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ 📃ด้วยเรื่องเล่าไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ บนระบบเรียนออนไลน์ร่วมสมัย 💻 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา 🎬

อาสา “สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มกราคม 2567)

อาสาสอน “เล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ 📃 “Mindful Storytelling Mentor Volunteer” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📐 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา

ค่าย “เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า” ณ ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง (ตุลาคม 2566)

🎯 Mindful Storytelling Workshop 📃 “เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า” ไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ 🎬 💻 สำหรับนักเรียนทุน กสศ. ระดับ ม. ปลาย 📐⌚ ตุลาคม 2566 🏫 ณ ศูนน์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (ค่ายไป-กลับ / Day Camp)

เวิร์คช็อป “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” ณ ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง (ตุลาคม 2566)

🎯 Mind Gen Workshop for Mindful Communication 📃 “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” ผ่านเรื่องเล่าไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 🎬 💻 สำหรับนักเรียน ม. ปลาย และอุดมศึกษา 📐⌚ ตุลาคม 2566 🏫 ณ ศูนน์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (ค่ายไป-กลับ / Day Camp)

คลับ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (กรกฎาคม 2566)

ชมรม 📐 “Mindful English Club” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬

โครงการนำร่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindful English Club ปีการศึกษา 2566

ชมรม 📐 “Mindful English Club” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬

ค่าย “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ บ้านบึง ชลบุรี (เมษายน 2566)

ค่าย 📐 “Mindful English Camp” เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ผู้สนใจพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬 โดย ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม (Dhamma Legacy Centre) ร่วมกับ กลุ่มวิลล่า ฟอเรสต์ บ้านบึง บริษัทแพนพลัสแอสเสท จำกัด ⌚ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 เมษายน 2566 ▼ ณ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ บ้านบึง ชลบุรี