เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (มิถุนายน 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “เครื่องมือสำคัญของการเป็นผู้ให้คำแนะนำ” ✒? ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (เมษายน 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “เครื่องมือสำคัญของผู้เรียนรู้” ? ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (กุมภาพันธ์ 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “การวางตัวอย่างเหมาะสมกับผู้คนรอบข้าง” ꕥ ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (ธันวาคม 2564)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “การฝึกสติในชีวิตประจำวัน” ♡? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

กิจกรรม “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ (พฤศจิกายน 2564)

กิจกรรมพัฒนาจิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดย พระอาจารย์บูชา ธมฺมปูชโก ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทย หัวใจใฝ่ธรรม และเครือข่าย Mind Gen

สุดสัปดาห์ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” (พฤษภาคม 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)

สุดสัปดาห์ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” (มีนาคม 2564)

เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจฝึกฝนภาษา ผ่านการทำงานร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกสุดสัปดาห์ กับ Mindful English Weekend School ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี ตลอดเดือนมีนาคม 2564

ค่าย “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ วัดป่าแก้ว (มิถุนายน 2563)

Mindful English Camp, Dhamma Legacy Centre, Wat Pakaeo (June 2020) Video Gallery (วิดีโอ ตัวอย่างกิจกรรม) Mindful Vocabulary https://youtu.be/CC0Zu1udJSwStorytelling Practicehttps://youtu.be/GQT3mSzOJjgMindful Vocabularyhttps://youtu.be/Nt2yajVmRzA

ค่าย “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (ตุลาคม 2562)

ค่ายฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้นิทานธรรมะภาษาอังกฤษ
(Mindful English Camp)

ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม
21 – 23 ตุลาคม 2562