เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ” (ตุลาคม 2565)

เครือข่าย Mind Gen ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามหา 🎯 Mindful Storyteller Volunteer 🎬 อาสาสมัครนักเล่าเรื่อง 💡 ผู้บอกเล่าเรื่องราวสาระสองภาษา (อังกฤษ & ไทย) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ❤ การทำความรู้จักและเข้าใจสภาพจิตใจตนเอง 👥 การรู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมในสังคมร่วมสมัย 📐 การเข้าใจวิธีการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 💌 การเป็นผู้สามารถคอยให้คำแนะนำกับใคร ๆ ได้ 📣 การเป็นนักถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ และ 💻 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการหาความรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ★ พร้อมรับเกียรติบัตร 📃 แลรางวัล/ทุนการศึกษา ✨

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (ตุลาคม 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย อย่างฉลาดสมวัย” ☏ ? ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (สิงหาคม 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “แนวทางการเรียนรู้ผ่านเรื่องราว ก้าวสู่การคิดวิเคราะห์” ♔? ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ วัดป่าแก้ว (กรกฎาคม 2565)

Mindfulness Workshop for Mindful Generation ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย | นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (มิถุนายน 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “เครื่องมือสำคัญของการเป็นผู้ให้คำแนะนำ” ✒? ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (เมษายน 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “เครื่องมือสำคัญของผู้เรียนรู้” ? ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (กุมภาพันธ์ 2565)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “การวางตัวอย่างเหมาะสมกับผู้คนรอบข้าง” ꕥ ? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (ธันวาคม 2564)

พัฒนาทักษะการสื่อการ และการทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ? กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นอาสาถ่ายทอดสาระความรู้สองภาษา (อังกฤษ-ไทย) เพื่อถ่ายช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับ ? “การฝึกสติในชีวิตประจำวัน” ♡? ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ? (Mindful Digital Content Ambassador) ? ★ พร้อมรับเกียรติบัตร ? ในการร่วมสร้างคลิปสื่อการสอน ★

ค่ายออนไลน์ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ กับนิทานไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ (กรกฎาคม 2564)

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันผ่านการใช้เทคโนโลยี สำหรับเยาวชนระดับมัธยมปลาย ? ผ่านการเล่าเรื่องราวสอนใจ (อังกฤษ-ไทย) ❣️ ในรูปแบบออนไลน์ ? ? (Mindful English Moral Storytelling ❣️ Online Presentation) ? ตอน ❝The Two Birds❞ ? นกสองพี่น้อง ? เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ? (Development and Production of Digital Learning Materials)

เวิร์คชอป “ผู้นำกิจกรรม สร้างสรรค์การเรียนอย่างตื่นรู้” (พฤษภาคม 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (มีนาคม 2564)

ฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ กับ 7 เช็คลิสต์ เพื่อชีวิต เคลียร์ คาล์ม คูล (Mindfulness Workshop with The 7 Clear, Calm, Cool Checklist Item for a Learning Life) ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 และ ปี 4 จำนวน 50 คน (สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิอาศรมมาตา

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (ธันวาคม 2563)

เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563