ค่ายออนไลน์ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ กับนิทานไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ (กรกฎาคม 2564)

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันผ่านการใช้เทคโนโลยี สำหรับเยาวชนระดับมัธยมปลาย ? ผ่านการเล่าเรื่องราวสอนใจ (อังกฤษ-ไทย) ❣️ ในรูปแบบออนไลน์ ? ? (Mindful English Moral Storytelling ❣️ Online Presentation) ? ตอน ❝The Two Birds❞ ? นกสองพี่น้อง ? เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ? (Development and Production of Digital Learning Materials)

เวิร์คชอป “ผู้นำกิจกรรม สร้างสรรค์การเรียนอย่างตื่นรู้” (พฤษภาคม 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (มีนาคม 2564)

ฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ กับ 7 เช็คลิสต์ เพื่อชีวิต เคลียร์ คาล์ม คูล (Mindfulness Workshop with The 7 Clear, Calm, Cool Checklist Item for a Learning Life) ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 และ ปี 4 จำนวน 50 คน (สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิอาศรมมาตา

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (ธันวาคม 2563)

เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563

ค่าย “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (ตุลาคม 2562)

ค่ายฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้นิทานธรรมะภาษาอังกฤษ
(Mindful English Camp)

ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม
21 – 23 ตุลาคม 2562