คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (กรกฎาคม 2567)

เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ณ มูลนิธิอาศรมมาตา ปักธงชัย นครราชสีมา

เวิร์คช็อป “ฝึกสติ สุดสัปดาห์” ณ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ (พฤษภาคม 2567)

ร่วมเรียนรู้และเข้าใจ ธรรมชาติภายในจิตใจตนเอง พร้อมไขข้อข้องใจคลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยอยู่หรือไม่ และจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ใน “เวิร์คช็อปฝึกสติสุดสัปดาห์” พักกายพักใจ ในบรรยากาศผ่อนคลายกับ Mindfulness Workshop: Weekend Retreat 3-6 พ.ค. 2567 ณ บ้านแสงจันทร์สัปปายะ ต.หนองรี อ.เมือง ชลบุรี (ใกล้มอเตอรเวย์)

เวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันชีวิต พัฒนาจิตใกล้ชิดพุทธธรรม” ณ วัดสุทธิวราราม (เมษายน 2567)

✨ รู้จักและเข้าใจ ธรรมชาติภายในจิตใจตนเอง 🌿 พร้อมร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยอยู่หรือไม่ และจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 📋 กับเวิร์คช็อป 🎯 “ฝึกสติเท่าทันชีวิต พัฒนาจิต ใกล้ชิดพุทธธรรม” เวิร์คช็อปฝึกสติ 1 วัน 🎯 MINDFULNESS WORKSHOP: 1-Day Retreat 🏚️ ณ Mind & Wisdom Development Centre วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง 🪪

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (มีนาคม 2567)

เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” (Mindfulness Workshop for Mindful Generation) ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 ถึง วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ณ มูลนิธิอาศรมมาตา ปักธงชัย นครราชสีมา

เวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันชีวิต” True Touch Co., Ltd. ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี (2 มีนาคม 2567)

✨ รู้จักและเข้าใจ ธรรมชาติภายในจิตใจตนเอง 🌿 พร้อมร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยอยู่หรือไม่ และจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 📋 กับเวิร์คช็อป 🎯 “ฝึกสติเท่าทันชีวิต พัฒนาจิต ใกล้ชิดพุทธธรรม” เวิร์คช็อปฝึกสติ 1 วัน 🎯 MINDFULNESS WORKSHOP: 1-Day Retreat 🏚️ ณ Mind & Wisdom Development Centre วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง 🪪

เวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันชีวิต พัฒนาจิต ใกล้ชิดพุทธธรรม” ณ วัดสุทธิวราราม (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567)

✨ รู้จักและเข้าใจ ธรรมชาติภายในจิตใจตนเอง 🌿 พร้อมร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยอยู่หรือไม่ และจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 📋 กับเวิร์คช็อป 🎯 “ฝึกสติเท่าทันชีวิต พัฒนาจิต ใกล้ชิดพุทธธรรม” เวิร์คช็อปฝึกสติ 1 วัน 🎯 MINDFULNESS WORKSHOP: 1-Day Retreat 🏚️ ณ Mind & Wisdom Development Centre วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง 🪪

อาสา “สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กุมภาพันธ์ 2567)

อาสาสอน “เล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ 📃 “Mindful Storytelling Mentor Volunteer” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📐 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา

อาสาค่าย “สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ สุทธิธรรมสถาน สระบุรี (1-day Trip: มกราคม 2567)

เชิญชวนเยาวชนระดับ ม.ปลาย หรืออุดมศึกษา ร่วมเป็น 🎯 ❝อาสาค่าย สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ❞ 📐 Mindful Storytelling Mentor Volunteer (1-Day Trip) ☀️🌳 เพื่อการพัฒนาศักยภาพภายในควบคู่กับทักษะภายนอก ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ 💻 โดยใช้สื่อออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 🎬 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา 📃

เวิร์คช็อป “สื่อสารสร้างสรรค์” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มกราคม 2567)

เวิร์คช็อป 📣 ❝สื่อสารสร้างสรรค์: ใครพูดก็ปัง ใครฟังก็ดีต่อใจ❞ 🎤🎧 เพื่อวัยรุ่นไทยใช้ภาษาไทยได้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิด 💖 พร้อมกับใช้ภาษาอังกฤษได้เท่าทันยุคสมัย ผ่านบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ และสื่อออนไลน์ร่วมสมัยที่เหมาะสม 💻 พร้อมรับใบประกาศ จาก สสส. วัดสุทธิวราราม และ เครือข่าย Mind Gen📃

อาสา “สร้างสื่อสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มกราคม 2567)

อาสาสร้าง “สื่อสอนใจไทย-อังกฤษ” 📐 “Mindful Media Maker Volunteer” 🎯 เพื่อส่งต่อบทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ 📃ด้วยเรื่องเล่าไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ บนระบบเรียนออนไลน์ร่วมสมัย 💻 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา 🎬

อาสา “สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มกราคม 2567)

อาสาสอน “เล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ 📃 “Mindful Storytelling Mentor Volunteer” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📐 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา

ค่าย “เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า” ณ ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง (ตุลาคม 2566)

🎯 Mindful Storytelling Workshop 📃 “เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า” ไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ 🎬 💻 สำหรับนักเรียนทุน กสศ. ระดับ ม. ปลาย 📐⌚ ตุลาคม 2566 🏫 ณ ศูนน์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (ค่ายไป-กลับ / Day Camp)