คลับ “นักเล่าสร้างแรงใจ” โดยใช้หลักพุทธธรรม (ไทย-อังกฤษ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (เมษายน 2567)

📜 ❝นักเล่าสร้างแรงใจ❞ 💖 เล่าอย่างไรให้ลงมือทำ ตามหลักพุทธธรรม (ไทย-อังกฤษ) เพื่อการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ควบคู่กับการใช้ทักษะภายนอกได้เท่าทันยุคสมัย 🎤🎧 ผ่านบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ และสื่อออนไลน์ร่วมสมัยที่เหมาะสม 💻 พร้อมรับใบประกาศ 📃

อาสา “สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กุมภาพันธ์ 2567)

อาสาสอน “เล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ 📃 “Mindful Storytelling Mentor Volunteer” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📐 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา

คลับ “เรื่องเล่าสอนใจ” ไทย-อังกฤษ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กุมภาพันธ์ 2567)

กิจกรรม 🎯 ❝ฝึกภาษากับเรื่องเล่าสอนใจ ไทย-อังกฤษ❞ 📐 Mindful Storytelling Club ☀️🌳 เพื่อการพัฒนาศักยภาพภายในควบคู่กับทักษะภายนอก 💻 โดยใช้สื่อออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 🎬 พร้อมรับใบประกาศ 📃

อาสาค่าย “สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ สุทธิธรรมสถาน สระบุรี (1-day Trip: มกราคม 2567)

เชิญชวนเยาวชนระดับ ม.ปลาย หรืออุดมศึกษา ร่วมเป็น 🎯 ❝อาสาค่าย สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ❞ 📐 Mindful Storytelling Mentor Volunteer (1-Day Trip) ☀️🌳 เพื่อการพัฒนาศักยภาพภายในควบคู่กับทักษะภายนอก ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ 💻 โดยใช้สื่อออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 🎬 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา 📃

เวิร์คช็อป “สื่อสารสร้างสรรค์” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มกราคม 2567)

เวิร์คช็อป 📣 ❝สื่อสารสร้างสรรค์: ใครพูดก็ปัง ใครฟังก็ดีต่อใจ❞ 🎤🎧 เพื่อวัยรุ่นไทยใช้ภาษาไทยได้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิด 💖 พร้อมกับใช้ภาษาอังกฤษได้เท่าทันยุคสมัย ผ่านบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ และสื่อออนไลน์ร่วมสมัยที่เหมาะสม 💻 พร้อมรับใบประกาศ จาก สสส. วัดสุทธิวราราม และ เครือข่าย Mind Gen📃

อาสา “สร้างสื่อสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มกราคม 2567)

อาสาสร้าง “สื่อสอนใจไทย-อังกฤษ” 📐 “Mindful Media Maker Volunteer” 🎯 เพื่อส่งต่อบทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ 📃ด้วยเรื่องเล่าไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ บนระบบเรียนออนไลน์ร่วมสมัย 💻 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา 🎬

อาสา “สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (มกราคม 2567)

อาสาสอน “เล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ 📃 “Mindful Storytelling Mentor Volunteer” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📐 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา

ค่าย “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ บ้านบึง ชลบุรี (เมษายน 2566)

ค่าย 📐 “Mindful English Camp” เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ผู้สนใจพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬 โดย ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม (Dhamma Legacy Centre) ร่วมกับ กลุ่มวิลล่า ฟอเรสต์ บ้านบึง บริษัทแพนพลัสแอสเสท จำกัด ⌚ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 เมษายน 2566 ▼ ณ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ บ้านบึง ชลบุรี

เวิร์คชอป “ผู้นำกิจกรรม สร้างสรรค์การเรียนอย่างตื่นรู้” (มีนาคม 2566)

เปิดรับนักศึกษา “ผู้นำกิจกรรม” สร้างสรรค์การเรียนรู้ ควบคู่กับการฝึกสติ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันยุคสมัย ผ่านบทเรียนไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ให้กับเยาวชนระดับมัธยม พร้อมรับทุนการศึกษา 5,000 บาทและใบประกาศ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2566 ณ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ บ้านบึง ชลบุรี

คลับ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (กุมภาพันธ์ 2566)

Mindful English Club for Mindful Generation ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ สำหรับตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี (5 กุมภาพันธ์ 2566)

คลับ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (มกราคม 2566)

Mindful English Clun for Mindful Generation ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ สำหรับ สภานักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี (29 มกราคม 2566)

เวิร์คชอป แนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ กับคณะครูราชประชานุเคราะห์ 48 (มกราคม 2566)

Mindful Active Learning for Mindful Generation ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ สำหรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี (28 มกราคม 2566)