ค่าย “เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า” ณ ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง (ตุลาคม 2566)

🎯 Mindful Storytelling Workshop 📃 “เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า” ไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ 🎬 💻 สำหรับนักเรียนทุน กสศ. ระดับ ม. ปลาย 📐⌚ ตุลาคม 2566 🏫 ณ ศูนน์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (ค่ายไป-กลับ / Day Camp)

เวิร์คช็อป “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” ณ ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง (ตุลาคม 2566)

🎯 Mind Gen Workshop for Mindful Communication 📃 “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” ผ่านเรื่องเล่าไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 🎬 💻 สำหรับนักเรียน ม. ปลาย และอุดมศึกษา 📐⌚ ตุลาคม 2566 🏫 ณ ศูนน์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (ค่ายไป-กลับ / Day Camp)

คอร์ส “ฝึกสติฯ” กับ น.ศ. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี (สิงหาคม 2565)

Mindfulness Workshop for Mindful Generation (ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย) สำหรับ นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าแก้ว จันทบุรี

คลับ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (กรกฎาคม 2566)

ชมรม 📐 “Mindful English Club” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (กรกฎาคม 2566)

เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ มูลนิธิอาศรมมาตา ปักธงชัย นครราชสีมา

กิจกรรมพัฒนาจิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (มิถุนายน 2566)

กิจกรรมพัฒนาจิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดย พระอาจารย์บูชา ธมฺมปูชโก ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทย หัวใจใฝ่ธรรม และเครือข่าย Mind Gen

โครงการนำร่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindful English Club ปีการศึกษา 2566

ชมรม 📐 “Mindful English Club” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬

เสวนา “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กและเยาวชน ประสบการณ์จากเครือข่าย Mind Gen” ณ สำนักงาน กสศ. (พฤษภาคม 2566)

กิจกรรมเสวนา “แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กและเยาวชน ประสบการณ์จากเครือข่าย Mind Gen” วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 10.30-12.30 น. ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (เมษายน 2566)

เชิญชวนทุกคนที่สนใจ อยากรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ร่วมไขข้อข้องใจ คลายความสงสัย ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร คำสอนนั้นยังทันสมัยหรือไม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร กับเวิร์คช็อป “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” (Mindfulness Workshhop for Mindful Generation) ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ มูลนิธิอาศรมมาตา ปักธงชัย นครราชสีมา

ค่าย “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ บ้านบึง ชลบุรี (เมษายน 2566)

ค่าย 📐 “Mindful English Camp” เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ผู้สนใจพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬 โดย ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม (Dhamma Legacy Centre) ร่วมกับ กลุ่มวิลล่า ฟอเรสต์ บ้านบึง บริษัทแพนพลัสแอสเสท จำกัด ⌚ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 เมษายน 2566 ▼ ณ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ บ้านบึง ชลบุรี

เวิร์คชอป “ผู้นำกิจกรรม สร้างสรรค์การเรียนอย่างตื่นรู้” (มีนาคม 2566)

เปิดรับนักศึกษา “ผู้นำกิจกรรม” สร้างสรรค์การเรียนรู้ ควบคู่กับการฝึกสติ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันยุคสมัย ผ่านบทเรียนไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ให้กับเยาวชนระดับมัธยม พร้อมรับทุนการศึกษา 5,000 บาทและใบประกาศ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2566 ณ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ บ้านบึง ชลบุรี

คลับ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (กุมภาพันธ์ 2566)

Mindful English Club for Mindful Generation ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ สำหรับตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี (5 กุมภาพันธ์ 2566)