❝กองบุญเพื่อพระธัมมวินัยฯ❞
กสิกรไทย 0071607607

(โดยพระอาจารย์ จงกล ผาสุโก และพระบูชา ธัมมปูชโก)

แจ้งรายละเอียดการโอน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตร (ลดหย่อนภาษี)
ที่ LINE OA: "@mindfulness.ws"

สำหรับท่านที่สะดวกและสนใจ ติดตามข่าวการรับสมัครอาสา สำหรับ Mindfulness Workshop และเพื่อส่งคำถามเรื่องการปฏิบัติเพิ่มเติม เรียนเชิญเข้าร่วมกลุ่ม LINE OpenChat ชื่อ "Mindfulness Workshop" (หน้าปกสีฟ้า) โดยรอพระอาจารย์อนุมัติสักครูหลังขอเข้าร่วม

ข้อดีของ OpenChat
1. รักษาความเป็นส่วนตัวของสมาชิก
2. หากใครส่งข้อความบ่อยไป ระบบจะพักการส่งของผู้นั้นไว้ก่อน
3. ออกจากกลุ่มได้ โดยไม่มีข้อความปรากฏว่ามีใครออกจากกลุ่ม

❝ บัญชีไวยาวัจกรวัดป่าแก้ว ❞
กรุงไทย 6840227057

(ธาวิต อิ่มประยูร)

เขียนชื่อ-นามสกุล และจำนวนปัจจัย เพื่อปวารณาถวายพระอาจารย์บูชา ธมฺมปูชโก

❝ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ ❞

กสิกรไทย 4371002133

(อำนาจ แสงจันทร์)

เขียนชื่อผู้ร่วมบุญ

QR หน้าเว็บไซต์นี้

mindgen.net/weekend-closing