Mindful English Weekend School (พ.ค. 2564)

เปิดรับ นักเรียนประถมปลาย ถึง มัธยมต้น ร่วม "ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์" ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ กับนิทานออนไลน์ ไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ตอน ❝The Two Birds❞ ? นกสองพี่น้อง ? ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (2564)

สุดสัปดาห์ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” (พฤษภาคม 2564)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)