กิจกรรมพัฒนาจิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ซึ่งมีลำดับกิจกรรมโดยสังเขป ดังนี้

  • ผู้อำนวยการสมชาย บ้านไร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อเป็นพิธีเปิดกิจกรรม
  • สวดมนต์ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย คำแปลและทำนองสรภัญญะ นำโดยสภานักเรียน
  • ทำความรู้จัก "สติกับชีวิตแห่งการเรียนรู้ (Mindfulness for Life Learning)" โดย พระอาจารย์บูชา ธมฺมปูชโก และฝึกกลับมามีสติรู้สึกตัวด้วย "รหัสสติ (Mindful Code)"
  • กิจกรรม "เรื่องนี้มีสติ (Mindful Storytelling)" ด้วยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อช่วยกันสร้างส่วนต่าง ๆ ให้กับเรื่องเล่า ทั้งการวาดภาพ การแต่งเรื่อง และช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่อง โดยมีเรื่องเล่าสอนใจที่ประยุกต์ใช้ชาดก นำมาทำเป็นสื่อนิทานร่วมสมัย ให้นักเรียนได้ฟังและดูเป็นตัวอย่าง

โดยมีนักเรียนรุ่นพี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำหน้าที่เป็นทีมผู้ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ และดูแลกิจกรรมการเรียนรู้ประจำกลุ่มผู้เรียนระดับอื่นที่เป็นรุ่นน้อง

กิจกรรมพัฒนาจิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (มิถุนายน 2566)

Related activities (กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)