ค่ายผู้นำเยาวชน มูลนิธิเกตุกมลา และ เครือข่าย Mind Gen ณ วัดป่าพุทธโพธิญาณ (กรกฎาคม 2567)

ปลุกพลังความมั่นใจ 💙 เปิดมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต 🔍 แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์💡 และสร้างมิตรภาพอันยั่งยืน 🤝 กับกิจกรรมเพื่อการทำความเข้าใจตัวตน 🎯 ควบคู่กับการเข้าใจผู้คนรอบตัว 👥 เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน 📃 กับเพื่อนๆ สมาชิกนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13-14 กรกฎาคม 2567 ณ วัดป่าพุทธโพธิญาณ โดย มูลนิธิเกตุกมลา และ เครือข่าย Mind Gen (ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทย หัวใจใฝ่ธรรม)

คลับ “นักเล่าสร้างแรงใจ” โดยใช้หลักพุทธธรรม (ไทย-อังกฤษ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (เมษายน 2567)

📜 ❝นักเล่าสร้างแรงใจ❞ 💖 เล่าอย่างไรให้ลงมือทำ ตามหลักพุทธธรรม (ไทย-อังกฤษ) เพื่อการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ควบคู่กับการใช้ทักษะภายนอกได้เท่าทันยุคสมัย 🎤🎧 ผ่านบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ และสื่อออนไลน์ร่วมสมัยที่เหมาะสม 💻 พร้อมรับใบประกาศ 📃

คลับ “เรื่องเล่าสอนใจ” ไทย-อังกฤษ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (กุมภาพันธ์ 2567)

กิจกรรม 🎯 ❝ฝึกภาษากับเรื่องเล่าสอนใจ ไทย-อังกฤษ❞ 📐 Mindful Storytelling Club ☀️🌳 เพื่อการพัฒนาศักยภาพภายในควบคู่กับทักษะภายนอก 💻 โดยใช้สื่อออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 🎬 พร้อมรับใบประกาศ 📃

อาสาค่าย “สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ” ณ สุทธิธรรมสถาน สระบุรี (1-day Trip: มกราคม 2567)

เชิญชวนเยาวชนระดับ ม.ปลาย หรืออุดมศึกษา ร่วมเป็น 🎯 ❝อาสาค่าย สอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ❞ 📐 Mindful Storytelling Mentor Volunteer (1-Day Trip) ☀️🌳 เพื่อการพัฒนาศักยภาพภายในควบคู่กับทักษะภายนอก ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ 💻 โดยใช้สื่อออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 🎬 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา 📃

ค่าย “เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า” ณ ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง (ตุลาคม 2566)

🎯 Mindful Storytelling Workshop 📃 “เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า” ไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ 🎬 💻 สำหรับนักเรียนทุน กสศ. ระดับ ม. ปลาย 📐⌚ ตุลาคม 2566 🏫 ณ ศูนน์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (ค่ายไป-กลับ / Day Camp)

เวิร์คช็อป “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” ณ ศูนย์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง (ตุลาคม 2566)

🎯 Mind Gen Workshop for Mindful Communication 📃 “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” ผ่านเรื่องเล่าไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 🎬 💻 สำหรับนักเรียน ม. ปลาย และอุดมศึกษา 📐⌚ ตุลาคม 2566 🏫 ณ ศูนน์เยาวชนฯ วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี (ค่ายไป-กลับ / Day Camp)

คลับ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (กรกฎาคม 2566)

ชมรม 📐 “Mindful English Club” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬

โครงการนำร่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindful English Club ปีการศึกษา 2566

ชมรม 📐 “Mindful English Club” กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬

ค่าย “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ บ้านบึง ชลบุรี (เมษายน 2566)

ค่าย 📐 “Mindful English Camp” เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ผู้สนใจพัฒนาศักยภาพภายใน ควบคู่กับทักษะภายนอก 🎯 ด้วยการฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 📃 กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ 💻 โดยใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างเหมาะสม🎬 โดย ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม (Dhamma Legacy Centre) ร่วมกับ กลุ่มวิลล่า ฟอเรสต์ บ้านบึง บริษัทแพนพลัสแอสเสท จำกัด ⌚ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 เมษายน 2566 ▼ ณ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ บ้านบึง ชลบุรี

คลับ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (กุมภาพันธ์ 2566)

Mindful English Club for Mindful Generation ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ สำหรับตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี (5 กุมภาพันธ์ 2566)

คลับ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (มกราคม 2566)

Mindful English Clun for Mindful Generation ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ สำหรับ สภานักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี (29 มกราคม 2566)

สุดสัปดาห์ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” (พฤษภาคม 2564)

รับสมัคร ❝ผู้นำกิจกรรม❞ สร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสทุธิวราราม (พฤษภาคม 2564)