เปิดรับ นักเรียนประถมปลาย ถึง มัธยมต้น ร่วม "ฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์" ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ กับนิทานออนไลน์ ไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ตอน ❝The Two Birds❞ 🦜 นกสองพี่น้อง 🐦 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (2564)

Mindful English Weekend School (พ.ค. 2564)

One thought on “Mindful English Weekend School (พ.ค. 2564)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *