คลับ “ฝึกภาษา พัฒนาสติ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (มกราคม 2566)

เวิร์คชอป แนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนอย่างตื่นรู้ กับคณะครูราชประชานุเคราะห์ 48 (มกราคม 2566)

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (2564-2565)

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร กับบทเรียนไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ” (ตุลาคม 2565)

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (ตุลาคม 2565)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ บ้านแสงจันทร์ สัปปายะ (กันยายน 2565)

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (สิงหาคม 2565)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ วัดป่าแก้ว (กรกฎาคม 2565)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (กรกฎาคม 2565)

เวิร์คชอปออนไลน์ “ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร” (มิถุนายน 2565)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ วัดป่าแก้ว (พฤษภาคม 2565)

คอร์ส “ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย” ณ มูลนิธิอาศรมมาตา (เมษายน 2565)